think social, act business

Met jarenlange ervaring in volkshuisvesting en wijkontwikkeling biedt

bureau073 gedegen analyses, nieuwe inzichten en concrete oplossingen voor woningcorporaties, woningbeleggers en - ontwikkelaars, huurdersorganisaties

en overheden. Door toepasbare kennis van volkshuisvesting en ruimte te delen

met opdrachtgevers verbinden wij mensen en organisaties.

 

  • lezing scheiding daeb woningportefeuille

laatste nieuws

Statenlaan 283    5223 LG 's-Hertogenbosch    +31 [0]73 888 57 25    info@bureau073.nl

 

blog

think social, act business

think social, act business

 

 

 

naar de website >

school voor nieuwe volkshuisvesting

Bestuurders en commissarissen in de volkshuisvesting krijgen PE-punten toegekend na het volgen van  een opleiding binnen onze school.

Door het lidmaatschap  bij de NRTO en de erkenning van de CRKBO borgen wij onze kwaliteit van de school.

school voor nieuwe volkshuisvesting

projecten | opdrachtgevers

Permanent leren en toepassen. Soms met vakgenoten, soms met professionals uit andere omgevingen. Het gaat er steeds om relevante inzichten te onderkennen om in de eigen omgeving te kunnen toepassen.

De school voor nieuwe volkshuisvesting is door en voor professionals met ambitie. Voor mensen die het belangrijk vinden permanent te worden opgeleid en daarvoor een uitdagende omgeving zoeken. Of het nu gaat om medewerkers, bestuurders of toezichthouders.

 

think social, act business

think social, act business