over bureau073

blog

 

8 juli 2015

#2 Think social act business

 

Dat is ons motto. Goede volkshuisvesting ontstaat niet vanzelf. Dat vraagt om denken en doen vanuit maatschappelijk perspectief. De beschikbaarheid van een woning, de kwaliteit ervan, de betaalbaarheid en de leefbaarheid van een omgeving zijn voor mensen met een bescheiden inkomen niet vanzelfsprekend. Dat vereist inspanningen en maatschappelijke doelen hoog in het vaandel houden. Goed dat er daarom woningcorporaties bestaan die hun uiterste best doen dat te realiseren. De wereld van de corporaties is sinds 1 juli aanzienlijk veranderd. De nieuwe Woningwet eist heel veel van hen. Een vernieuwde relatie met hun huurders, een andere invulling van de relatie met hun gemeente, een andere positie in het woningmarktgebied, nieuwe verhoudingen met financiers en beleggers en vele nieuwe eisen op het terrein van governance. Hoe leidt je dat in goede banen. Hoe maak je de overgang naar een nieuwe stabiele positie. Dat vraagt om een nieuwe zakelijkheid en strategische en operationele keuzes op de weg daar naar toe. bureau073 analyseert, denkt mee en geeft advies. Met veel kennis van zaken, met een maatschappelijk hart en met zakelijk handelen.

 

 

1 juli 2015

#1 Nieuwe wet, nieuw bureau, nieuwe oplossingen

 

De nieuwe Woningwet is van kracht. Na jarenlange discussie was het parlementaire onderzoek naar het reilen en zeilen van woningcorporaties de beslissende katalysator voor veranderingen. Veranderingen die het voor de huurder beter moeten maken. Daar gaat het om. Betaalbaar wonen in een goede woning in een leefbare buurt. Er verandert veel. Nieuwe verbindingen zijn nodig. Huurders krijgen een betere uitgangspositie. Gemeenten kunnen meer invloed krijgen op het beleid van corporaties. Woningcorporaties moeten nieuwe keuzes maken over samenwerking met huurders, met gemeenten, met collega-corporaties en met financiers en beleggers. Zij staan voor ingrijpende hervormingen. Goede volkshuisvesting, daar blijft het om gaan. Waarden die na een lange traditie tot stand zijn gekomen, moeten op een nieuwe manier vorm krijgen.

1 juli 2015. bureau073 is gestart. Gericht op de transitie. Op nieuwe volkshuisvesting. Op nieuwe verhoudingen. Maakt gedegen analyses en is een verrassende gesprekspartner. Voor het volgende decennium in de volkshuisvesting en ontwikkelingen in de stad.