over bureau073

nieuws studiegids 2017-2018 school voor nieuwe volkshuisvesting is nu volledig geactualiseerd en vernieuwd Onze derde gids (2017) is uit met een programma dat volledig is geactualiseerd en waar nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd. Met nieuwe thema’s zoals Big Data, woonvisie/prestatieafspraken, het Parijse klimaatakkoord, wijkwonen, huurderstevredenheid, woonfraude, sociale bedrijfsvoering, aanpak van schulden en woonlasten en circulaire economie. Maar ook over de woningmarkt, de transitie van wonen en zorg en nieuwe omstandigheden (Woningwet 2015) en andere governance. Ga naar: www.school.bureau073.nl voor meer informatie. Loxodon Services bv lanceert een nieuwe aanpak van woonfraudepreventie Wonen flexibiliseert. Wat mag nog wel en wat mag niet. Detectie, handhaving en preventie van woonfraude gaat een nieuwe fase van aanpak in. Want woonfraude is een groot maatschappelijk en economisch probleem. Het woongenot in de buurt neemt af, buurtbewoners voelen zich minder veilig en huiseigenaren worden geconfronteerd met grote schadeposten. Loxodon Services bv. ontwikkelde in nauw overleg met bureau073 een nieuwe aanpak. Ga naar www.woonfraudepreventie.nl voor meer informatie. het klimaatakkoord van Parijs stelt hoge eisen aan sturing en aanpak woningcorporaties In ons drukbezochte en door deelnemers hoog gewaardeerde actualiteitencollege op 4 juli sprak René van Genugten over de grote gevolgen van het energie- en neutraal moeten worden van de corporatiesector. Nu alle corporaties in 2018 een eigen route gaan bepalen begint de sector zich te beseffen welke immense inspanning er wordt verwacht. Van een klassieke vastgoedopgave naar een volledig nieuwe aanpak waar communicatie met huurders de basis van is. lees meer > ons nieuwe actualiteitencollege gaat over Big Data en woningcorporaties: save the date op donderdag 5 oktober Wat betekent de wereld van de Big Data voor de woningcorporaties? Dit actualiteitencollege duikt middenin de nieuwe werkelijkheid van Big Data. De media staan er vol van. Is dit een hype of verandert onze werkelijkheid? Is het een interessant thema of juist voor ons als woningcorporaties een relevant thema? Daarover gaat deze avond het gesprek. Klik hier voor meer informatie > bureau073 heeft artikel 'Duurzame samenwerking corporaties en markt gewenst' op wikistedia gepubliceerd. naar het artikel > bureau073 heeft een interview gegeven voor Hoofddorp-Centraal. In dit interview staat de stelling 'Schiphol-Zuid beschikt over interessante uitgangspunten. Laten we samen de game changers identificeren' centraal. naar het artikel > bureau073 heeft de opdracht van de gebiedscommissie centrum in Rotterdam om een notitie op te stellen om te verkennen of en zo ja onder welke condities een samenwerking geformeerd kan worden tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente van een aantal authentieke winkelstraten in de binnenstad. Onder het motto Echt Rotterdam, is de missie het versterken en vasthouden van het economische perspectief van de onderscheiden winkelstraten als onderdeel van een aantrekkelijke en leefbare binnenstad voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Mede aan de hand van consultaties wordt een advies voorbereid van de gebiedscommissie aan het College van B&W. bureau073 heeft een lezing gegeven aan bestuurders en haar toezichthouders van woningcorporaties in Zeeland. Onderwerpen: overwegingen bij scheiding daeb en niet-daeb woningen, de strategie en techniek achter marktwaardering. bureau073 heeft de opdracht van de partners in de Alliantie West-Kruiskade, Woonstad Rotterdam en Gemeente Rotterdam, om te adviseren in de inrichting van het vervolg van de Alliantie in 2016 en 2017. Daarbij neemt de rol van ondernemers in de BIZ West-Kruiskade toe. Bestuurlijke besluitvorming wordt na deze zomer verwacht. bureau073 verzorgt het projectmanagement van het New York Film Academy Café in de Beurs van Berlage Amsterdam. Het Café opent dit najaar in het vrm. Schipperscafe. De horeca-exploitatie is in handen van de Vermaat Groep, onder andere bekend van Rijksmuseum en Ziggo Dome.