mission statement

 

Think social, act business’. Volkshuisvestelijke waarden blijken in de huidige tijdgeest nog steeds van belang: think social. Maatschappelijke en economische omstandigheden veranderen in hoog tempo. Hoe zijn belangrijke waarden in andere omstandigheden zakelijk te borgen: act business. bureau073 beziet vanuit deze perspectieven wonen, volkshuisvesting en ruimte. Onze passie en onze missie.

 

 

visie

 

Goede huisvesting, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van buurten en wijken blijven het komende decennium van groot belang. Woningcorporaties zijn meer dan ooit rendement gedreven. Met uitgangspunten van betaalbaarheid, beschikbaarheid, energiezuinigheid, leefbaarheid en een goede lange termijn marktafstemming. Met de huidige fixatie van woningcorporaties op hun doelgroep ontstaan andere en nieuwe vraagstukken over kwaliteit van wonen en volkshuisvesting. De grote veranderingen door demografie, duurzaamheid, technologie, flexibilisering en de eigen verantwoordelijkheid van de burger raken het domein wonen in het hart. Nieuwe antwoorden moeten worden geformuleerd vanuit opvattingen over waarden.

 

 

onze kernwaarden

 

onafhankelijk

zelfstandig werken vanuit brede kennis en ervaring

betrouwbaar

schone handen, onberispelijk

transparant

maatschappelijke drijfveren met gangbaar verdienmodel

verbindend

mensen en belangen, publiek en privaat, corporaties en markt, gemeenten en woonpartners, huurders en verhuurders, bestuur en toezicht

vasthoudend

er is altijd een werkbare oplossing

 

 

team

 

bureau073 is mean en lean georganiseerd. Voor specifieke opdrachten doen wij een beroep op ons rijke netwerk van deskundigen en specialisten. Jong talent krijgt bij ons een eigen plek, ruimte om te leren en kennis direct toe te passen in de praktijk.

 

drs. Ton Streppel

Als geen ander kent Ton Streppel de wereld van de woningcorporaties en gemeentelijke overheden van binnenuit. Afgestudeerd bedrijfseconoom. Hij houdt zich altijd bezig met de vraag hoe nieuwe werkbare oplossingen zijn te bereiken en te implementeren. Daar ligt zijn sterkte. In verschillende rollen: directeur, bestuurder, commissaris en adviseur kent hij het speelveld en de complexiteit van het domein wonen, volkshuisvesting en zorg. Hij begeleidt organisaties en raden van toezicht bij strategische vraagstukken en evaluaties.

 

ing. Monique Claassens

Monique Claassens  is haar hele leven al bezig met stedelijke inrichting en ruimte. Kenner van de gemeentelijke omgeving. Afgestudeerd ontwerper tuin- en landschap. Hoe kan openbare ruimte juist voor een veranderende samenleving en vanuit veranderende omstandigheden nieuwe betekenis krijgen: voor vergrijzing en tegelijk voor waterberging. De publieke omgeving als de ontmoetingsplaats voor nieuwe gemeenschappen. Vergroening van onze buurten en wijken loont: of het nu gaat om gezondheid of om economische waarde van vastgoed. Hoe kun je daarbij leren integraal te kijken: wat zijn de relevante ketens? Zij begeleidt visieontwikkeling en concrete aanpakken.

 

Anke Doomen MSc.

Anke houdt van planologie. Zij maakt graag analyses van de woningmarkt, wonen, ruimte, zorg, woonvisies en prestatieafspraken. Zij handelt vanuit het besef dat er zonder kennis geen sprake kan zijn van inzicht. Daarom maakt zij voor onze opdrachtgevers kennis toegankelijk. Daarbij is Anke de spin in het kennisweb van de school voor nieuwe volkshuisvesting.

 

netwerk

bureau073 beschikt over een breed professioneel netwerk. Zo stellen we voor ieder vraagstuk het meest ervaren team op om aan oplossingen te werken.

 

 

talent

 

Ben jij dat jonge talent, dat vol inspiratie nieuwe volkshuisvesting en wijkontwikkeling als uitdagend carrièreperspectief ziet?

 

Haak aan bij ons. Wij maken ruimte voor jouw coaching en persoonlijke ontwikkeling. Jij staat zelf aan het roer. Wij stellen geen vaste eisen aan studie-achtergrond. Wel verwachten wij, dat je helder kunt denken, schrijven en presenteren. En dat je met jouw ideeën en een goed gevoel voor humor energieke bijdragen levert aan onze uitdagingen, opdrachten en ons team.

 

Spreekt dit je aan, zoek contact met Anke Doomen: anke.doomen@bureau073.nl

 

contact

bureau073 bv

Statenlaan 283

5223 LG ’s-Hertogenbosch

 

telefoon +31 [0]73 888 5725

email: info@bureau073.nl

 

 

 

KvK 63 205 556

BTW 855 136 601 B01 5240

 

Ons bureau is gevestigd op 5 minuten loopafstand

van het NS-station ‘s-Hertogenbosch.

Parkeren kunt u in parkeergarage Paleiskwartier

ingang aan Hugo de Grootlaan 84; als u uitgang “Markiezenstraat” neemt, staat u bij ons voor

de deur.

 

Bankrekeningen

NL64 INGB 0006 840 084

NL87 TRIO 0390 915 262