over bureau073

publicaties

 

bureau073 (april 2016).

Woningwet 2015: nieuwe invulling van uw relatie met uw woningcorporatie(s).

De gemeentelijke zienswijze bij bedrijfssplitsing van de woningcorporaties is directe aanleiding om als gemeente de rol en verantwoordelijkheid actief op te pakken.

download  presentatie april 2016 >

 

 

Hereijgers, Ad & Streppel, Ton (2016).

Nationale bouwimpuls: 30.000 huurwoningen voor vergunninghouders en doorstromers.

Huisvesting van vergunninghouders, asielzoekers met verblijfsvergunning, migratie van jongeren en vergrijzing. De woningvoorraad zal op korte termijn moeten groeien, terwijl demografische vooruitzichten op lange termijn de woningbehoefte zien afnemen. Een snelle en forse productie van nieuwe huurwoningen is alleen mogelijk via een nationale impuls. Een nationaal programma van tenminste 30.000 energieneutrale huurwoningen.

zie bijlage: column woningmarktNL >

 

 

Hereijgers, Ad en Streppel, Ton (2016).

Bedrijfssplitsing van woningcorporaties

De Woningwet schrijft voor, dat woningcorporaties in 2017 hun bedrijf moeten splitsen voor sociale en markt activiteiten. De auteurs menen, dat de woningcorporaties zich bij de splitsing moet laten leiden door haar lange termijn visie en perspectief op de lokale woningmarkt.

download publicatie >

 

 

Hereijgers, Ad (2014).

Woningcorporaties op eigen benen: verdienen om te kunnen dienen. Vastgoedbeheer en vermogensbeheer in nieuwe ordening volkshuisvesting. Working Paper ten behoeve van informele FHL-bijeenkomst op 6 maart 2014. Forum for Housing and Living Amsterdam.

 

 

Hereijgers, Ad (2013).

Financiering sociale woningbouw: voor eigen rekening en risico.

Working Paper ten behoeve van informele FHL-bijeenkomst op

27 november 2013. Forum for Housing and Living Amsterdam.

 

 

Hereijgers, Ad (2010), Mieke Verschoor, Wouter Onclin,

Tineke Brinkhorst.

Na tien jaar CITYCORP……, CityCorp Rotterdam.

Het leven terugbrengen in de Rotterdamse binnenstad. Dat was de doelstelling van Rotterdamse woningcorporaties die samenwerken in CityCorp: Stadswonen (nu Woonstad Rotterdam), Woonstad Rotterdam, PWS en Com.wonen (nu Havensteder), Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Door agendavormende publicaties en onderzoeken, maar vooral door gezamenlijke gebiedsontwikkeling werkten zij aan aantrekkelijker binnenstad van Rotterdam om te wonen. Ad Hereijgers was gedurende de looptijd van CityCorp (2001-2010) adviseur van CityCorp over de inhoudelijke en strategische aspecten van gezamenlijke gebiedsontwikkeling Ter afronding is en boek samengesteld over binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waaronder Coolhaven, Zomerhofkwartier, Pompenburg en Merwehaven. Het boek kijkt ook vooruit naar de rol van samenwerking tussen corporaties, gemeente en markt bij de binnenstedelijke opgave.

 

 

Hereijgers, Ad (2008), Wouter Onclin, Tineke Brinkhorst.

Binnenstadsmozaïek (deel II). CityCorp Rotterdam.

In het Binnenstadsmozaïek blikt CityCorp terug tot 2001 7 en geven zij hun visie voor de toekomst. Want wil Rotterdam blijven concurreren in het aantrekken van talent en economische groei, dan is een aantrekkelijke binnenstad een belangrijke voorwaarde voor succes. In het Binnenstadsmozaïek zet CityCorp een inhoudelijke koers uit om te blijven investeren in de stad.

 

 

Hereijgers, Ad (2008), Wouter Onclin, Tineke Brinkhorst ism

met Kristal-MC2 en Zandbelt&vandenBerg.

KennisAs®. Stadswonen Rotterdam.

De KennisAs® is de missie van studenten- en jongerenhuisvester Stadswonen om Rotterdam als jongerenstad aantrekkelijker en zichtbaarder te maken. Stimulering van de kenniseconomie en het studentenleven zijn speerpunten. De KennisAs® is een ruimtelijk en inhoudelijk concept wat het gehele kennisaanbod en de bijbehorende huisvesting aanduidt. Op vijf Stadsmagneten langs deze as wordt

beter zichtbaar en voelbaar dat Rotterdam een studenten- en jongerenstad is.

 

 

Hereijgers, A.A.F. (2008).

Ondernemende overheid bij ruimtelijke investeringen.

Real Estate Magazine.

Artikel over financieringsstrategieën van overheden in de Verenigde Staten, met name New York.

 

 

Hereijgers, Ad (2008).

Koester de corporaties, in Harlem en Nederland. Aedes Magazine.

Artikel over de wenselijkheid van woningcorporaties in Nederland en vergelijkbare organisaties in New York.